A6.800 Andre anvendelser for ISBT 128

A6.800 Andre anvendelser for ISBT 128 A6.810 ISBT 128 standarden er udvidet til at omfatte mærknings- og kodningssystemer for hæmatopoietiske stamceller og væv (knogler, sener, hornhinder mv.). Til disse andre […]

A6.790 Etiket til patientjournal

A6.790 Etiket til patientjournal A6.791 Tappenummeret skal være højrejusteret svarende til den sidste streg i stregkoden og der skal være mellemrum mellem blodbankidentifikationskoden, årstal for tapning, serienummeret, de roterede flagkarakterer […]

A6.780 Nedre, højre kvadrant

A6.780 Nedre, højre kvadrant A6.781  Læsbar skrift for stregkoden for udløbstidspunkt skal være 2 mm høj i normal skrift og venstrejusteret under den første streg i stregkoden. Stregkodet etikettekst skal […]

A6.770 Nedre, venstre kvadrant

A6.770 Nedre, venstre kvadrant A6.771  Læsbar skrift for stregkoden for produktet skal være 2 mm høj i normal skrift og venstrejusteret under den første streg i stregkoden. Rækkefølgen i stregkodet […]

A6.760 Øvre, højre kvadrant

  A6.760 Øvre, højre kvadrant A6.761 Læsbar skrift for stregkoden for AB0/RhD blodtype skal være 2 mm høj i normal skrift og venstrejusteret under den første streg i stregkoden. Stregkodet […]

A6.750 Øvre, venstre kvadrant

  A6.750 Øvre, venstre kvadrant A6.751  Tappenummeret skal være højrejusteret svarende til den sidste streg i stregkoden og der skal være mellemrum mellem blodbankidentifikationskoden, årstal for tapning, serienummeret, de roterede […]

A6.700 Princip for blodbankens etikettering

  A6.700 Princip for blodbankens etikettering A6.710 Idet blodtypen altid er kendt, også ved donors første tapning (se 13.560 og 20.230), er det muligt at påsætte de to øvre kvadranter […]

A6.600 Posefabrikantens etiket

A6.600 Posefabrikantens etiket A6.601  På posefabrikantens etiket skal stregkoderne med information om blodposefabrikantens identitet, posetype og posens nummer i posesættet information om lotnummer placeres som angivet i ISBT 128 Application […]

A6.500 ISBT 128 etikettens udformning

A6.500 ISBT 128 etikettens udformning A6.501 ISBT 128 etiketten er 100 x 100 mm og er opdelt i fire kvadranter. Hver kvadrant er igen opdelt i vandrette tredjedele. Posefabrikantens etiket […]

A6.420 Aktuelt fastlagte kerneforhold

  A6.420 Aktuelt fastlagte kerneforhold Se liste på dski.dk. Oversættelse af kerneforhold for stamceller, væv og solvent detergent behandlet plasma er endnu ikke sket. Der henvises til ICCBBAs hjemmeside.

A6.400 Opbygningen af produktkoder

  A6.400 Opbygningen af produktkoder De første 5 karakterer i produktkoden (se A6.231) angiver en beskrivelse af fuldblod eller eller en blodkomponent. Beskrivelsen er opbygget af en komponentklasse (komponent og […]

A6.390 Sammenkædning af stregkoder

  A6.390 Sammenkædning af stregkoder A6.391  Sammenkædning af stregkoder ved aflæsning (symboliseret ved ) ISBT 128 er konstrueret således, at to stregkoder, der er placeret ved siden af hinanden i […]

A6.200 Datastrukturer

  A6.200 Datastrukturer A6.201  Nedenfor beskrives opbygningen af datastrukturerne i ISBT 128. Alle stregkoder begynder i det alfanumeriske code set B. [skift C] indikere skift til det numeriske code set […]

A6.100 Generelt

  A6.100 Generelt A6.101 Den af The International Society of Blood Transfusion (ISBT) nedsatte arbejdsgruppe, Working Party on Automation and Data Processing (WPADP, i dag WPIT) udviklede i 1989-1994 en […]