KURSER

Afholdelse af specialespecifikke kurser annonceres under Kalender på denne side og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Generelle kurser:

Se mere info på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Specialespecifikke kurser:

på grund af ny målbeskrivelse er der nedenstående ændringer i kurserne:

  • Kursus i ’Monitorering af biologisk behandling’ bliver ikke afholdt til efteråret 2023. Til foråret 2024 bliver kurset ’Diagnostisk immunologi’ afholdt. Som noget nyt, vil der ved dette kursus opnås viden om immunmodulerende behandling med fokus på virkningsmekanismer på immunsystemet, samt om metoder til at monitorere immunmodulerende behandling. Kursister som skulle have haft kurset ’Monitorering af biologisk behandling’ til efteråret 2023, skal derfor deltage ved kurset ’Diagnostisk immunologi’ til foråret 2024. Hvis man allerede har haft ’Diagnostisk immunologi’ er det nok at deltage den ene dag, hvor emnet er programsat. Derefter bliver kurset ’Monitorering af biologisk behandling’ godkendt for de uddannelseslæger der følger den gamle version af målbeskrivelsen.
  • Kursus i ’Produktion og anvendelse af celler og væv (SoHO) samt cellulær terapi’ bliver udvidet fra 3 dage til 4 dage. Kursusdatoerne er derfor 06.11.2023 – 09.11.2023.

Oversigt specialespecifikke kurser Klinisk Immunologi 2023 – 2026
Oversigten opdateres løbende ved hovedkursusleder afdelingslæge Christine Nilsson
Foreløbig plan, med forbehold for ændringer

Kursus Antal dage Afholdes næste gang Sted Delkursusleder(e)
1. Produktion og anvendelse af blodkomponenter (SoHO) samt blødning og hæmostase 4 dage November 2025 AaUH Overlæge Thure Haunstrup

2. Donorkriterier og donorscreening

 

3 dage Maj 2025 OUH Afdelingslæge Mie Topholm Bruun

3. Transplantationsimmunologi og vævstyper

 

4 dage Maj 2026 AUH Overlæge  Pernille Koefoed-Nielsen

4. Immunhæmatologi

 

4 dage November 2024 RH

Professor Morten Dziegiel

Afdelingslæge Klaus Rieneck

5. Teoretisk Immunologi

3 dage Marts 2024 OUH Professor Torben Barington

6. Diagnostisk immunologi

5 dage April 2024 RH Overlæge Hanne Marquart

7. Praktisk kursus i immunologiske metoder

3 dage Marts 2025 AUH Cheflæge Bjarne K. Møller
8. Produktion og anvendelse af celler og væv (SoHO) samt cellulær terapi 4 dage November 2023 RH Overlæge Eva K. Haastrup
Overlæge Pernille Andersen

Kursusbeskrivelser:

Kursusbeskrivelse Transplantationsimmunologi 2023

Kursusbeskrivelse Flowcytometri

Kursusbeskrivelse Diagnostisk immunologi 2024

Kursusbeskrivelse Teoretisk immunologi

Kursusbeskrivelse Klinisk erytrocyt- og trombocyt immunologi

Kursusbeskrivelse Mikrobiologisk Donorscreening

Kursusbeskrivelse Produktion og anvendelse af celler og væv (SoHO) samt cellulær terapi 2023