A6.430 Aktuelt fastlagte attributgrupper og attributkoder
Se liste på dski.dk. Oversættelse af attributgrupper og attributkoder for stamceller, væv og solvent detergent behandlet
plasma er endnu ikke sket. Der er endnu ikke taget stilling til
om mærkning af disse produkter skal ske med engelsk eller
dansk tekst. Der henvises til ICCBBAs hjemmeside. Det er muligt at anvende de engelske navne (angivet med gult og pink i
excelarket), men ønskes dansk oversættelse, kontaktes ITadministrator i det regionale transfusionscenter.