A6.420 Aktuelt fastlagte kerneforhold
Se liste på dski.dk. Oversættelse af kerneforhold for stamceller,
væv og solvent detergent behandlet plasma er endnu ikke sket.
Der henvises til ICCBBAs hjemmeside.