GÆLDENDE VERSION

Udvalget for Transfusionsoverførbare sygdomme udarbejder og vedligeholder en rejsekarantæneliste for donorer.

Den til enhver tid gældende liste kan ses på bloddonor.dk

Historiske dokumenter findes under arkiv

Ændringslog:

Karantaeneomraadeliste-version-8-ikrafttraeden-1.-april-2019-1

Det nye i version 8 er, at den gule karantæne for Wien er udvidet til at omfatte hele Niederösterreich og desuden Sydmähren i Tjekkiet (ligger lige nord for Niederösterreich – den største by i Sydmähren er Brno).