GÆLDENDE VERSION

Udvalget for Transfusionsoverførbare sygdomme udarbejder og vedligeholder en rejsekarantæneliste for donorer.

Den til enhver tid gældende liste kan ses på bloddonor.dk

Historiske dokumenter findes under arkiv

Ændringslog:

Karantaeneomraadeliste-version-11-ikrafttraeden-19-marts-2020

Version 11 er en opdatering af aktuelle udbrud af Coronovirus med angivelse af midlertidig karantæne (blå markering).