GÆLDENDE VERSION

Udvalget for Transfusionsoverførbare sygdomme udarbejder og vedligeholder en liste over tappepause ved rejser for donorer.

Den til enhver tid gældende liste kan ses på bloddonor.dk

Nuværende og arkiverede dokumenter findes under arkiv