TRANSFUSIONSMEDICINSK UDVALG

Transfusionsmedicinsk udvalg består af:

  • Mikkel Gybel-Brask, formand (Region Hovedstaden)
  • Mie Topholm Bruun (Region Syddanmark)
  • Sys Hasslund (Region Midtjylland)
  • Thure Haunstrup (Region Nordjylland)
  • Keld Homburg (Region Sjælland)
  • Kjell Titlestad (Region Syddanmark)
  • John Bæch (Region Nordjylland)
  • Trine-Line Korsholm (Region Midtjylland)
  • Jakob Stensballe (Region Hovedstaden)
  • Rune Larsen (Region Sjælland)

Kommissorium for Transfusionsmedicinsk udvalg