A6.410 Aktuelt fastlagte komponentklasser og modifikatorer

 

A6.410 Aktuelt fastlagte komponentklasser og modifikatorer
Se liste på dski.dk. Oversættelse af modifikatorer og komponenterklasser for stamceller og væv er endnu ikke sket. Der er
endnu ikke taget stilling til om mærkning af disse produkter
skal ske med engelsk eller dansk tekst. Det er muligt at anvende de engelske navne (angivet med gult og pink i excelarket),
men ønskes dansk oversættelse, kontaktes IT-administrator i
det regionale transfusionscenter.