CELLULÆR TERAPI

Avanceret Celleterapi

Mike Bogetofte Barnkob

Pernille Andersen, Torben Barington, Thure Haunstrup, Kristina Fruerlund Rasmussen, Bjarne Møller, Susanne Sækmose, Eva Haastrup, Lia Minculesco, Katrine Kielsen

At fungere som spydspids indenfor området avanceret celleterapi i regi af Klinisk Immunologi.

Det Nationale Fagråd skal gennem et forpligtende nationalt samarbejde sikre, at der tilbydes højeste standard inden for fagets diagnostik, rådgivning og behandling. Desuden sikre, at klinisk immunologi bidrager til at løfte de udfordringer, der måtte findes i sundhedsvæsnet, som beskrevet i Masterplan for Klinisk Immunologi.

Afklaring af området avanceret celleterapi i Danmark mhp. bl.a. status og interessenter.

Udarbejdelse af nationale klinisk immunologiske standarder(KIS) for produktbehandling, dyrkning, frigivelse af celleprodukter, screening af fx mesenchymale stamceller ved brug af ATMP/GMP standarder i stil med Transfusionsmedicinske Standarder.

Fokus på strategier ved CAR-T terapi: Monitorering af CAR-T behandling.

Besøgsdatoer for kolleger på andre immunologiske afdelinger (renrum, GMP-certificerede laboratorier, forskningsresultater, praktiske udfordringer og udfordringer af regulatorisk karakter, ATMP-GMP).

Overvejelser om en ERFA-gruppe for GMP-produktion af celler.

Kontakt til kliniske afdelinger for lobbyarbejde og klarlægning af det kliniske behov – der er aktivitet i gang flere steder.

Aktivitet for avanceret celleterapi i Danmark er overordnet kortlagt.

Mulige fokusområder er beskrevet.

Første input til KIS er udsendt.

Odense skal være vært for møde vedr. CAR T cellebehandling, status og erfaringer indtil videre.

Mulighed for nationale ansøgninger på vegne af DSKI om fx monitorering efter CAR-T terapi?

09.06.2018

01.11.2018 – Kortlægning af avanceret celleterapi i Danmark.

01.02.2019 – Prioritering af fokusområder