MEDLEM AF DSKI

Som medlem af DSKI vil du modtage information om møder/kongresser m.m. på e-mail. Du bliver automatisk også medlem af Scandinavian Society of Immunology.

Et medlemskab af DSKI koster 500 kr/årligt (firmamedlemmer 4000 kr). For pensionerede medlemmer er det gratis at være medlem, men man har ikke stemmeret til generalforsamlingen jf. vedtægterne.

Alle medlemmer af DSKI er derudover medlem af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), som er en paraplyorganisation for de lægevidenskabelige selskaber.  LVS varetager visse dele af administrationen. Lægelige medlemmer betaler 200kr pr. år og ikke-lægelige medlemmer betaler 100kr pr. år (udover DSKI medlemskab). Som LVS medlem kan man deltage i arrangementer arrangeret af LVS (selskaberne.dk)

TILMELDING/UDMELDELSE DSKI

DSKI er affilitate member af ISBT (ISBT AFFILIATE MEMBER). Det betyder at du som medlem har gratis adgang til ISBT Education Site. Du skal tilmelde dig for at få adgang via TILMELDING ISBT EDUCATION SITE

Du har mulighed for at modtage nyheds e-mails fra Dansk Immunologisk Selskab ved at skrive til sekretæren. Se info på www.immunologisk-selskab.dk/