TMS UDVALG

TMS udvalg består af:

  • Betina Sørensen (formand)
  • Jørgen Georgsen
  • Morten Bagge Hansen

TMS udvalg beskæftiger sig med transfusionsmedicinske problemstillinger og fungerer som redaktionsgruppe for TMS. Se mere i kommissoriet

Forslag til TMS kan sendes til formand@dski.dk . Indkomne forslag vil blive diskuteret på udvalgets møder. Behandling af forslag samt beslutning vil fremgå af referater fra møderne.