STAMCELLETRANSPLANTATION

Autolog stamcelletransplantation

Anbefalinger relateret til autolog transplantation af hæmatopoietiske stamceller:

Kliniske immunologiske Standarder; Anbefalinger relateret til autolog transplantation af hæmatopoietiske stamceller 2022

DSKI har i fællesskab med Dansk Hæmatologisk Selskab udarbejdet rekommendationer for stamcellemobilisering/høst og højdosis kemoterapi med autolog stamcelletransplanation hos voksne. Vejledning kan ses her Rekommandationer for stamcellemobilisering høst og HDT 2018