OM OTCD

Vision:

  1. Sikre donorernes helbred og velvære
  2. Sikre og forbedre patientbehandlingen
  3. Sikre blodforsyningen og forbedre ydelserne

 

Formål:

Organisationen af Transfusionscentre (OTCD) i Danmark er et samarbejde mellem Danmarks fem regionale blodbanker. OTCDs mission er:

  • at sikre tilgængelighed, kvalitet, sikkerhed og effektivitet, hvad angår blodbanks- og vævsvirksomhed for danske borgere ved et godt og stærkt samarbejde mellem de danske blod- og vævsbanker indbyrdes, nationalt med Dansk Selskab for Klinisk Immunologi og med tilsvarende institutioner i Europa gennem European Blood Alliance (EBA);
  • i samarbejde med Bloddonorerne i Danmark og Dansk Selskab for Klinisk Immunologi at sikre offentlighedens og beslutningstagerens forståelse for vigtigheden af frivillig ubetalt donation af blod og væv og skabe forståelse for at blod og væv er uundværlige dele af moderne patientbehandling;
  • at støtte hinanden i kontinuerligt at forbedre udførelsen af virksomheden til gavn for donorer og patienter og baseret på videnskabelige og etiske principper.