KOMMENDE ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING

Datoer for fremtidige årsmøder og generalforsamling:

11. marts 2021 kl. 9.00-11.00 – sted: virtuelt. Kun Generalforsamling.

Dagsorden: Dagsorden GF 2021

25-26. oktober – sted: Comwell Kolding. Kun årsmøde

9.-10. marts 2022 – sted: Comwell Kolding