KOMMENDE ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING

Datoer for fremtidige årsmøder og generalforsamling:

10. marts 2022: Generalforsamling. virtuelt, se DSKI GENERALFORSAMLING

12-13. oktober 2022: årsmøde Comwell Kolding