INDBERETNING AF TRANSFUSIONSKOMPLIKATION

Udfyld venligst nedenstående formular. Indsendelsen er frivillig og alle svar vil blive behandlet fortroligt af Hæmovigilance udvalget.

Data om indberetter

//

Patient

//

Transfunderet blodkomponent

Transfusionskomplikation

Under "Mistanke om andre alvorlige transfusionskomplikationer" hører bl.a.: Post Transfusions Purpura (PTP), Graft-Versus-Host-Disease (GVHD), Hypotensiv Reaktion, Transfusion Associeret Dyspnøe (TAD) mv.

Sværhedsgrad, årsagssammenhæng og anmeldelse

OBS – ved alle andre svar end "Ingen klinisk konsekvens" eller "begrænset klinisk konsekvens" vær opmærksom på følgende: Skal også indberettes til Styrelsen for Patientsikkerhed som alvorlig bivirkning