YNGRE KLINISKE IMMUNOLOGER

DSKI har i 2019 nedsat udvalget af Yngre Kliniske Immunologer (YKI) på initiativ fra en gruppe uddannelsessøgende læger.

Formål og sammensætning kan ses i kommissoriet nedenfor.

YKI afholder årlige temadage med spændende emner for klinisk immunologisk interesserede. Tidligere emner er bl.a. change control – fæces mikrobiota transplantation, validering af autoimmune analyser og personlig medicin. Udvalget er referencegruppe for DSKIs bestyrelse i interessesager for uddannelseslæger i specialet.

Udvalget konstituerer sig hvert år efter DSKIs generalforsamling.

Uddannelseslæger i klinisk immunologi som ønsker at være en del af udvalget er velkomne til at henvende sig til udvalgets medlemmer

YKI kommissorium

Medlemmer af YKI

  • Stine Fischer Fogsgaard (AUH), formand fra 15/8 2022
  • Kristina Fruerlund Rasmussen (AUH), formand indtil 15/8 2022
  • Johanne Hjort Baatrup (Aalborg UH)
  • Patrick Terrence Brooks (RH)
  • Charlotte Hjort (RH)
  • Lasse von Bornemann Fløe (AUH)
  • OUH vakant