YNGRE KLINISKE IMMUNOLOGER

DSKI har nedsat et udvalg af yngre kliniske immunologer på initiativ fra en gruppe af uddannelsessøgende læger.

Formål og sammensætning kan ses i kommissoriet herunder.

Udvalget konstituerer sig første gang ved årsmødet 2020.

YKI kommissorium

Kristina Fruerlund Rasmussen (AUH), formand
Stine Fischer Fogsgaard (AUH)
Johanne Hjort Baatrup (Aalborg UH)
Christian Bo Poulsen (Aalborg UH)
Patrick Terrence Brooks (RH)
Hans Jakob Hartling (RH)
OUH vakant

 

Der blev afholdt en temadag i december 2019 med stor succes, 2019 12 02 Beretning fra YKI temadag