YNGRE KLINISKE IMMUNOLOGER

DSKI har nedsat et udvalg af yngre kliniske immunologer på initiativ fra en gruppe af uddannelsessøgende læger.

Formål og sammensætning kan ses i kommissoriet herunder.

Udvalget konstituerer sig første gang ved årsmødet 2020.

YKI kommissorium

Initiativgruppen består af:

Kristina Fruerlund Rasmussen (OUH)

Sys Hasslund (AUH)

Patrick Terrence Brooks (RH)

Hans Jakob Hartling (RH)

Christoffer Egeberg Hother (RH)

 

Der blev afholdt en temadag i december 2019 med stor succes, 2019 12 02 Beretning fra YKI temadag