YNGRE KLINISKE IMMUNOLOGER

Nysgerrig på hvad man laver som klinisk immunolog, så tjek vores pjece

 

I DSKI er vores målsætning at inkludere uddannelsessøgende læger. Vi har derfor i 2019 etableret udvalget af Yngre Kliniske Immunologer (YKI) på initiativ fra en gruppe uddannelsessøgende læger. Udvalget er referencegruppe for DSKIs bestyrelse i interessesager for uddannelseslæger i specialet. Udvalgets formand er deltager i alle DSKIs bestyrelsesmøder som observatør og er  med på alle mailkorrespondancer i bestyrelsen (jf. vedtægterne).

Formål og sammensætning kan ses i kommissoriet nedenfor.

YKI afholder årlige temadage med spændende emner for klinisk immunologisk interesserede. Tidligere emner er bl.a. change control – fæces mikrobiota transplantation, validering af autoimmune analyser og personlig medicin.

Udvalget konstituerer sig hvert år efter DSKIs generalforsamling.

Uddannelseslæger i klinisk immunologi som ønsker at være en del af udvalget er velkomne til at henvende sig til udvalgets medlemmer

Udvalgskommissorium – Yngre Kliniske Immunologer 2022

Medlemmer af YKI

Stine Fischer Fogsgaard (formand)
Johanne Hjort Baatrup (AUH)
Patrick Terrence Brooks (RH)
Charlotte Hjort (RH)
Lasse von Bornemann Fløe (AUH)