A6.800 Andre anvendelser for ISBT 128
A6.810 ISBT 128 standarden er udvidet til at omfatte mærknings- og
kodningssystemer for hæmatopoietiske stamceller og væv
(knogler, sener, hornhinder mv.). Til disse andre anvendelser
kan der anvendes andre etiketformater end det, der er beskrevet ovenfor, jf. standarden. Dokumenter og databaser er offentliggjort på ICCBBAs hjemmeside, se A6.121. Det forventes
at solide organer vil være omfattet i løbet af den nærmeste
fremtid.Figur A6.3