SVARUDFORMNING AF GENETISKE ANALYSER

Anbefaling ved svarudformning af genetiske analyser er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Dansk Selskab for Klinisk Genetik, Dansk Selskab for Klinisk Biokemi og Dansk Selskab for Klinisk Immunologi

Resultat konklusion analysemetode V1_maj_2021