SVARUDFORMNING AF GENETISKE ANALYSER

Anbefaling ved svarudformning af genetiske analyser er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Dansk Selskab for Klinisk Genetik, Dansk Selskab for Klinisk Biokemi og Dansk Selskab for Klinisk Immunologi

Anbefaling ved svarudformning af genetiske analyser v2 sep 2022.docx

Version 2 er tilrettet, således at ”Det gode genetiksvar” standarden XRTP07 er offentliggjort i version XRO731G.

731G versionen er udvidet med muligheden for en samlet konklusion for hele rekvisitionen, ud over en konklusion pr. analyse.

Strukturen i resultat, konklusion og analysemetodebeskrivelse bør implementeres i jeres svarafgivelser på den type analyser.

Der kan endvidere henvises til ESHG anbefaling til svarrapport indhold Recommendations for reporting results of diagnostic genomic testing (nature.com). Linjen passer fint til vores anbefaling og feltindholdet i XRPT07.

Tidligere versioner:

Resultat konklusion analysemetode V1_maj_2021