OM DSKI

Dansk Selskab for Klinisk Immunologi (DSKI) er det officielle videnskabelige selskab for det lægefaglige speciale klinisk immunologi.

Selskabets formål er at udvikle og vedligeholde det klinisk immunologiske fagområde bestående af blodbankvirksomhed, transfusionsmedicin, celle- og vævsbankvirksomhed, transplantationsmedicin og immunologisk diagnostik.

Du kan se hvilke af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, der har tilknytning til industrien her

Økonomisk støtte skal følge de til enhver tid gældende regler herfor, se mere her

 

Hvad er fordelene ved at være medlem?

• Du får information om relevante arrangementer og kurser

• Du får et netværk

• Du har mulighed for at få indflydelse

• Mulighed for at deltage i Nationale Fagråd

• Gratis abonnement på ISBT Education site

• Medlemskab af Scandinavian Society of Immunology

 

DSKI’s vigtigste samlingspunkt er årsmødet i marts måned, som er et 1½ døgns møde med videnskabelige og fagpolitiske indlæg og diskussioner samt socialt samvær. Den årlige generalforsamling afholdes samtidig med årsmødet.

Hvordan bliver man medlem?

Se mere her

Medlemskabet koster 400 kr. årligt

Beløbet opkræves via Lægeforeningen (automatisk for læge og via girokort/PBS for ikke-læger)