OM DSKI

Dansk Selskab for Klinisk Immunologi
(DSKI) er det officielle videnskabelige selskab for det lægefaglige speciale
klinisk immunologi.

Selskabets formål er at udvikle og
vedligeholde det klinisk immunologiske fagområde bestående af
blodbankvirksomhed, transfusionsmedicin, celle- og vævsbankvirksomhed,
transplantationsmedicin og immunologisk diagnostik.

Hvad er fordelene ved at være
medlem?

• Du får information om relevante arrangementer og kurser

• Du får et netværk

• Du har mulighed for at få indflydelse

• Mulighed for at deltage i Nationale Fagråd

• Gratis abonnement på ISBT Education site

• Medlemskab af Dansk immunologisk Selskab og Scandinavian Society of Immunology

• Gratis abonnement på Scandinavian Journal of Immunology

DSKI’s vigtigste samlingspunkt er
årsmødet i marts måned, som er et 1½ døgns møde med videnskabelige og
fagpolitiske indlæg og diskussioner samt socialt samvær. Den årlige
generalforsamling afholdes samtidig med årsmødet.

Hvordan bliver man medlem?

Se mere her

Medlemskabet koster 400 kr. årligt

Beløbet opkræves via Lægeforeningen (automatisk
for læge og via girokort/PBS for ikke-læger)