DSKI REPRÆSENTANTER

Bloddonorerne i Danmark Forretningsudvalg
Klinikchef Morten Bagge Hansen, Rigshospitalet
Suppleant Overlæge Christian Erikstrup, Aarhus Universitetshospital

Bloddonorerne i Danmark Landskomité
Overlæge Christian Erikstrup, Aarhus Universitetshospital

DEKS faglige rådgivningsgruppe
1. reservelæge Anne Christine Nilsson, Aarhus Universitetshospital

Landsdækkende ansættelsesudvalg Klinisk Immunologi HU-forløb
Speciallæge repræsentant: Overlæge Betina Sørensen, Aarhus Universitetshospital
Yngre læge repræsentant: 1. reservelæge Susan Mikkelsen, Aarhus Universitetshospital
Suppleant: 1. reservelæge Anne Christine Nilsson, Aarhus Universitetshospital

Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)
Klinikchef Morten Bagge Hansen, Rigshospitalet

MedCom Laboratoriemedicinsk Referencegruppe
Overlæge Susanne Sækmose, Næstved Transfusionscenter

MedCom kontaktperson
Lone Espensen, Odense Universitetshospital

Medicinrådets fagudvalg vedrørende fenylketonuri
Overlæge Bitten Aagaard, Aalborg Universitetshospital

MEDCOM standard ” Det gode genetiksvar”
Molekylærbiolog Marianne Jakobsen, Odense Universitetshospital