DSKI REPRÆSENTANTER

Bloddonorerne i Danmark, Hovedbestyrelse

 • Klinikchef Morten Bagge Hansen, Rigshospitalet

DEKS faglige rådgivningsgruppe

 • Afdelingslæge Christine Nilsson, Odense Universitetshospital

Landsdækkende ansættelsesudvalg Klinisk Immunologi HU-forløb

 • Speciallæge repræsentant: Afdelingslæge Christine Nilsson, Odense Universitetshospital
 • Yngre læge repræsentant: reservelæge Hans Jakob Hartling, Rigshospitalet
 • Suppleant: reservelæge Kristina F. Rasmussen, Odense Universitetshospital

Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)

 • Klinikchef Morten Bagge Hansen, Rigshospitalet

Medicinrådets fagudvalg vedrørende fenylketonuri

 • Overlæge Bitten Aagaard, Aalborg Universitetshospital

Medicinrådets fagudvalg vedr. øjensygdomme

 • Overlæge Susanne Gjørup Sækmose, Næstved Transfusionscenter

Medicinrådets fagudvalg vedr. benign hæmatologi

 • Afdelingslæge Klaus Rieneck, Rigshospitalet

Medicinrådets fagudvalg vedr. nyretransplantation

 • Ledende overlæge Bjarne Møller

MedCom Laboratoriemedicinsk Referencegruppe

 • Overlæge Susanne Sækmose, Næstved Transfusionscenter

MedCom kontaktperson

 • Lone Espensen, Odense Universitetshospital

MEDCOM standard ” Det gode genetiksvar”

 • Molekylærbiolog Marianne Jakobsen, Odense Universitetshospital

Genetikbanken (under RGBG)

 • Repræsentantskabet: Molekylærbiolog Marianne Jakobsen, Odense Universitetshospital
 • Repræsentantskabet: Afdelingslæge Magnus Jensen, Aarhus Universitetshospital
 • Systemadministrator: Reservelæge Christoffer Egeberg Hother, Rigshospitalet