TIDLIGERE ÅRSMØDER OG GENERALFORSAMLING

Endnu engang et vellykket årsmøde med mange gode foredrag, veloplagte foredragsholdere samt hyggelige timer med gode kollegaer og venner.

Som noget nyt, blev der afholdt en foredragskonkurrence for alle under uddannelse. Der var 8 tilmeldte. Alle leverede gode præsentationer med spændende emner. Tre finalister blev udpeget: Jesper Dyrendom Svalgaard (Blodbanken RH), Lia Minculescu (Vævstypelab, RH) og Ditte Thomsen (KIA, AUH). Vinderen blev Ditte Thomsen, som herunder får overrakt prisen (en iPad og et diplom) af bestyrelsens sekretær.

Præsentationer:

Stensballe: “how low can you go” – DSKI 2016

Stensballe: Opdateret RADS vejledning om blødning under antitrombotisk behandling – DSKI 2016

Generalforsamlingen blev afholdt d 10. marts samme sted

Referat Generalforsamling 2016

Formandsberetning 2015

Beretning fra udvalgene:

Uddannelsesudvalg

TMS-udvalg

Transfusionsmedicinsk udvalg (TMU)

Udvalg for transfusionsoverført smitte

Hæmovigilance udvalg

Udvalg for molekylær genetik

Transplanationsudvalg

Deltagere årsmødet 2014
Deltagere årsmødet 2014

Videoklip fra præsentationen: Anne Fischer-Nielsen. Enrichment of autologous fat grafts with ex-vivo expanded adipose tissue-derived stem cells for autograft survival; a randomised placebo-controlled trial, www.the lancet.com/themed/surgery-2013

Generalforsamling:

Referat Generalforsamling 2014

Formandsberetning 2013

Beretninger fra udvalgene:

Transplantationsudvalg

TMS-udvalg

Hæmovigilance

Uddannelsesudvalg

Smitteudvalg