MOLEKYLÆRDIAGNOSTISK REFERENCEGRUPPE

Gruppen har form som en teknisk referencegruppe, der kan kontaktes ved behov for sparring vedr. molekylærdiagnostiske metoder

  • Frederik Banch Clausen
  • Marianne Antonius Jakobsen
  • Ole Birger Vesterager Pedersen
  • Rudi Steffensen
  • Torben Barrington