A6.750 Øvre, venstre kvadrant
A6.751  Tappenummeret skal være højrejusteret svarende til den sidste
streg i stregkoden og der skal være mellemrum mellem blodbankidentifikationskoden, årstal for tapning, serienummeret,
de roterede flagkarakterer og den indrammede checkkarakter.
Årstal og serienummer skal være 4 mm høj og i fed skrift. Bemærk, at det er en afvigelse fra ISBT 128 standarden, at årstallet fremhæves (se A6.212, A6.213 og figur A6.2). De øvrige karakterer skal være 2 mm høje og normal skrift.
A6.752 Blodbankens navn skal være 2 mm højt og i fed skrift.
A6.753  Læsbar skrift for stregkoden for tappetidspunkt skal være 2
mm høj i normal skrift og venstrejusteret under den første
streg i stregkod-en. Stregkodet etikettekst skal være 2 mm høj
og i normal skrift. I Danmark anvendes udelukkende datastrukturen c yy jjj hh mm (se A6.251). Blodbanken bestemmer selv
om den vil angive timer og minutter i den stregkodede etikettekst. Stregkoden for tappetidspunkt kan udelukkes, såfremt
der anvendes fortrykte tappeunderlag, men tappedatoen skal
da stadig angives på etiketten.
A6.754  I særlige situationer kan det vælges at angive produktionstidspunkt i stedet for tappetidspunkt. Læsbar skrift for stregkoden
for produktionstidspunkt skal være 2 mm høj i normal skrift og
venstrejusteret under den første streg i stregkoden. Stregkodet etikettekst skal være 2 mm høj og i normal skrift. I Danmark
anvendes udelukkende data strukturen c yy jjj hh mm (se
A6.261). Blodbanken bestemmer selv om den vil angive timer
og minutter i den stregkodede etikettekst.