NPU KODER OG KONTAKT TIL LABTERM

DSKI – intern retningslinje

Anvendelse af NPU koder og kontakt til Labterm

 

Formål:

At sikre koordination og kommunikation for specialets anvendelse af NPU-koder.

At sikre, at informationer fra Labterm deles nationalt.

Det skal tilstræbes, at

 • Analyser besvares ved anvendelse af NPU terminologien, når dette er muligt
 • Betingelser følger retningslinjer jf. Sundhedsdatastyrelsen beskrivelse, se
  NPU terminologi for laboratorier
 • Samme NPU kode anvendes nationalt for samme analyse (ensretning)

 

Fremgangsmåde:

 1. Ved ønske om/behov for oprettelse af nye NPU-koder udfyldes skema som findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside, se
  Oprettelse af nye NPU koder

På samme hjemmeside findes manual omkring brug af NPU terminologien.

 1. Skemaet udfyldt med påkrævede oplysninger sendes til DSKIs formand.
 2. National konsensus sikres via høring blandt udpeget kontaktgruppe med regional repræsentation (se nedenfor).
 3. Regionale repræsentanter sørger for høring i egen afdeling/region.
 4. Når der er enighed blandt bestiller og kontaktgruppe fremsendes ønsket til Labterm af DSKIs formand.

Tilsvarende tilstræbes, at ønsker om ændringer af NPU-koder herunder de tilknyttede nationale kortnavne (NKN) koordineres via formand og den regionale kontaktgruppe.

Regional kontaktgruppe:

Region Nord: Betina Samuelsen Sørensen (formand, DSKI)

Region Midt: Trine-Line Korsholm

Region Syddanmark: Ulrik Sprogøe

Region Sjælland: Susanne Gjørup Sækmose

Region Hovedstaden: Trine Wind Thielsen