IMMUNDEFEKT

Udvalget består af:

opdateret 22-03-2023

 • Magnus Bernth Jensen (formand, RM)
 • Lasse Fløe (RM)
 • Karen Buch Lauridsen (RN)
 • Jakob Bay (RSJ)
 • Kristian Assing (RSD)
 • Hanne Marquart (RH)
 • Sisse Ostrowski (RH)
 • Hans Jakob Hartling (RH)

Udvalgets emnekreds

Udvalget beskæftiger sig med specialets udbud af analyser og rådgivning inden for Diagnostisk Immunologi, dvs diagnostik af benign og malign immunologisk dysfunktion, indenfor områderne immundefektudredning, autoimmunologi, allergologi, evaluering af marvfunktion, leukæmi/lymfom diagnostik samt immunmonitorering.

Kommissorium:

Udvalget laver en oversigt over specialets ydelser inden for udvalgets område.

Udvalget laver en national vejledning for udredning af patienter inden for udvalgets område.

Udvalget understøtter forskning og udvikling af nye analyser inden for området.

Udvalget fremmer nationalt samarbejde omkring udredning af patienterne, samt vidensdeling inden for specialet.

Udvalget arbejder hen imod, at der foreligger evidens bag analysernes anvendelse.

Udvalget kan på udvalgte områder koordinere præstationsprøvning nationalt.

 

Udvalget mødes fysisk mindst halvårligt. Udvalget kommunikerer med specialet som helhed via DSKIs hjemmeside. Udvalget rapporterer årligt til bestyrelsen i forbindelse med DSKIs årsmøde.

 

Udvalgets sammensætning

Udvalget består af mindst én speciallæge i klinisk immunologi fra hver region. Udvalget konstituerer sig med en formand   Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper, som fokuserer på underområder under kommissoriet, f.eks.:

 • Immundefektudredning
 • Autoimmune analyser
 • Immunmonitorering

Arbejdsgrupperne består af interesserede fra de fem afdelinger (ikke nødvendigvis læger og ikke nødvendigvis fra alle regioner). I arbejdsgrupperne udpeges en tovholder, som er medlem af udvalget og som sikrer tilbagemelding til samme. Arbejdsgrupperne mødes fysisk eller elektronisk.

Referater:

Referat 20171218 DSKIs diagnostisk udvalg

Referat 20180508 DSKIs udvalg for diagnostisk immunologi

Referat 20181212 DSKIs udvalg for diagnostisk immunologi

Referat 20200114 DSKIs udvalg for diagnostisk immunologi

Referat 20230315 DSKIs udvalg for Immundefekt