A6.300 Erytrocytantigener inklusive tidligere undersøgelser (030)
Datastrukturen er
&% nnn pppppp rr sshvor
&$              er primære og sekundære dataidentifikationstegn
nnn            er antallet antallet af repeterede segmenter (den
efterfølgende sekvens)
pppppp      er antigen som defineret af ISBT
(http://ibgrl.bood.co.uk/ISBTPages/ISBTHome.htm)
rr                 er resultat som defineret i Tabel A6.19
ss                 antal test som defineret i Tabel A6.20
A6.301 Fleksibelt tidspunkt (031)
Datastrukturen er
=(ZUTTYYYYMMDDhhmmhvor
=(           er primære og sekundære dataidentifikationstegn
Z             angiver UTC eller lokal tid i henhold til Tabel A6.21
U            er reserververet til senere anvendelse og skal indtil da være 0
TT           angiver arten af tid som angivet i Tabel A6.22
YYYY      angiver årstallet
MM        angiver måneden
DD          angiver datoen
hh           angiver timetallet
mm         angiver minuttallet
A6.302 Produktdelinger (032)
Datastrukturen er
=,ddddddhvor
=,                         er primære og sekundære dataidentifikationstegn
dddddd               udgør delingskoden.

Konsultér ISBT128 Technical Specification med hensyn til reglerne for anvendelse af denne datastruktur.

A6.303 Identifikationskode processerende institution (033)
Datastrukturen er
&+ nnnnn pppppphvor
&+               er primære og sekundære dataidentifikationstegn
nnnnn        er den international blodbanksidentifikationskode
(FIN)
pppppp      institutionsdefineret produktkode.

Konsultér Implementation Guide: Use of the Processing Facility
Information Code for anvendelse af denne datastruktur.

A6.304 Processerende institutions produktkode (034)
Datastrukturen er
=/ nnnnn pppppp qqqqqhvor
=/                  er primære og sekundære dataidentifikationstegn
nnnnn          er den international blodbanksidentifikationskode
(FIN)
pppppp         institutionsdefineret produktkode
qqqqq           er en standardiseret produktkode, der fremgår af
ICCBBAs produktkodetabel.
A6.305 Lotnummer for medicinske produkter af human oprindelse (MPHO) (035)
Datastrukturen er
&,1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxhvor
&,1               er primære, sekundære og tertiære dataidentifikationstegn
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

er et institutionsdefineret lotnummer.

A6.306 Supplerende identifikationsnummer for medicinske produkter af human oprindelse (MPHO) (036)
Datastrukturen er
&,2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxhvor
&,2                er primære, sekundære og tertiære dataidentifikationstegn
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

er et institutionsdefineret identifikationsnummer

A6.307 Global registreringsidentifikation af donorer (GRID) [udgået] (037)
Datastrukturen er
&,3 nnnn aaaaaaaaaaaaaaa Khvor
&,3                         er primære, sekundære og tertiære dataidentifikationstegn
nnnn                     er et GRID udstedende institution nummer (ION),
som kodes og fortolkes ved anvendelse af ICCBBAs
GRID ION tabel i et passwordbeskyttet område af
ICCBBAs website
aaaaaaaaaaaaaaa
er et sekvensnummer, der identificerer en donor eller et navlesnorsstamcelleprodukt inden for den pågældende      institution

K                            checkkarakter, kun til anvendelse ved manuel indtastning.

A6.308 Single European Code (SEC) (038)
Datastrukturen (når der andvendes ISBT 128) er
&,4 ll tttttt ddddddddddddd c ppppppp sss yyyymmddhvor
&,4               er primære, sekundære og tertiære dataidentifikationstegn
ll                   er ISO landekode (to karakterer)
tttttt             er vævscentrets kode tildelt af de nationale kompetente myndigheder
ddddddddddddd
er ISBT DIN uden flag
c                    er det anvendt kodningssystem
ppppppp sss
er ISBT 128 produktkoden inklusive splits
yyyymmdd

er udløbsdatoen.
Konsultér ISBT 128 Standard, ISBT 128 and the Single European
Code (SEC) (ST-012) og EU Kommissionens direktiv 2015/65 for
anvendelse af denne datastruktur.

A6.309 Global registreringsidentifikation af donorer (GRID) (037)
Datastrukturen er
&: nnnn aaaaaaaaaaaaaaabbhvor
&:                        er primære og sekundære dataidentifikationstegn
nnnn                  er et GRID udstedende institution nummer (ION), som kodes og fortolkes ved anvendelse af ICCBBAs
GRID ION tabel i et passwordbeskyttet område af ICCBBAs website
aaaaaaaaaaaaabb
er et sekvensnummer, der identificerer en donor eller et navlesnorsstamcelleprodukt inden for den pågældende institution
bb                        To-cifret modulus 37-2 checksum
A6.380 Programmering af stregkodescannere
Datastrukturen er
=& QQ RR SST U V