INDBERETNING AF FEJLTRANSFUSION

Udfyld venligst nedenstående formular. Indsendelsen er frivillig og alle svar vil blive behandlet fortroligt af Hæmovigilance udvalget.

Data om indberetter

//

Patient

//

Transfunderet blodkomponent

Fejltype

Blodtype

AB0 RhD blodtype:

Kort beskrivelse af forløb inklusive evt. andre symptomer/fund:

Sværhedsgrad, årsagssammenhæng og anmeldelse

OBS – ved alle andre svar end "Ingen klinisk konsekvens" eller "begrænset klinisk konsekvens" vær opmærksom på følgende: Blodbanken skal indberette til Styrelsen for Patientsikkerhed som alvorlig bivirkning Blodbanken skal indberette til Styrelsen for Patientsikkerhed som utilsigtet hændelse, hvis fejlen er sket i blodbanken Afdelingen skal indberette til Dansk Patientsikkehedsdatabase, hvis fejlen er sket på afdelingen