A6.790 Etiket til patientjournal
A6.791 Tappenummeret skal være højrejusteret svarende til den sidste
streg i stregkoden og der skal være mellemrum mellem blodbankidentifikationskoden, årstal for tapning, serienummeret,
de roterede flagkarakterer og den indrammede checkkarakter.
Årstal og serienummer skal være 4 mm høj og i fed skrift. Bemærk, at det er en afvigelse fra ISBT 128 standarden, at årstallet fremhæves (se A6.212, A6.213 og figur A6.2). De øvrige karakterer skal være 2 mm høje og normal skrift.
A6.792  Læsbar skrift for stregkoden for produkt skal være 2 mm høj i
normal skrift og venstrejusteret under den første streg i streg-koden. Rækkefølgen i stregkodet etikettekst skal være komponentklasse (3 mm høj, eventuelt fordelt over to linier, se tabel
A6.9), modikator (2 mm høj og fed, se tabel A6.9) og attributter
(2 mm høj og fed, se tabel A6.11). Stregkodet etikettekst for
komponentklasse skal være venstrejusteret. Det er tilladt at
“wrappe” teksten. Bemærk ændringen af placeringen af modifikatoren i forhold til United States Industry Consensus Standard. På grund af pladsproblemer kan modifikator og attributter være højrejusteret og strække sig over i venstre halvdel af
etiketten til patientjournalen.