A6.780 Nedre, højre kvadrant
A6.781  Læsbar skrift for stregkoden for udløbstidspunkt skal være 2
mm høj i normal skrift og venstrejusteret under den første
streg i stregkoden. Stregkodet etikettekst skal være 4 mm høj
og i fed skrift. I Danmark anvendes udelukkende data strukturen c yy jjj hh mm (se A6.241). Blodbanken bestemmer selv om
den vil angive timer og minutter i den stregkodede etikettekst.
A6.782  2 mm høj i normal skrift og venstrejusteret under den første streg i stregkoden. Stregkodet etikettekst skal være 3 mm høj. I den stregkodede etikettekst medtages kun relevante oplysninger, det vil sige oplysninger om manglende (“negative”) antigener. Der trykkes Ag1- Ag2- Ag3-‘, fx C- e- K-‘ ( <-> <eventuelt ‘> ), idet ‘ angiver, at fænotypenbestemmelsen kun er foretaget én gang.