AUTOIMMUNITET

Autoimmunitet

Søren Lillevang, overlæge Odense Universitetsthospital

Anne Christine Nilsson, HU-læge Aarhus Universitetshospital

Frank Hinnerfelt, afdelingslæge Aalborg Universitetshospital

Karen Buch Lauridsen, afdelingslæge, Aalborg Universitetshospital

Kim Varming, overlæge, Aalborg Universitetshospital

Louise Viemose, afdelingslæge, Rigshospitalet

Ole Pedersen, overlæge Transfusionscenteret Næstved

Trine-Line Korsholm, afdelingslæge Aarhus Universitetshospital

 

Konsolidering og  styrkelse  af området i klinisk immunologi.

Tværregionalt samarbejde

maj 2018

Resultat