OM NATIONALE FAGRÅD

På generalforsamlingen 2017 blev det besluttet at udarbejde en hvidbog for klinisk immunologi. Der foreligger et godkendt Kommissorium

Processen:

Maj 2017:

I første proces er der oprettet nedenstående arbejdsgrupper. Udpegningen af medlemmerne af arbejdsgruppen er foregået ved, at de ledende overlæger for de 5 regioner, hver har foreslået en speciallæge og en yngre læge til hver gruppe, alternativt en cand.scient/AC/bioanalytiker. Grupperne er herefter sammensat af styregruppen, hvor de yngre læger har været først prioriteret i de grupper, hvor de var foreslået. Med enkelte undtagelser, er der så vidt muligt taget hensyn til at alle regioner er repræsenteret i hver arbejdsgruppe. Hver gruppe har en formand (angivet med F) og en sekretær (angivet med S).

Juni – september 2017:

Arbejdsgrupperne kommer med deres input/forslag/tanker med videre til styregruppen.

Navn, indhold og organisationens størrelse sept. 2017

Fordeling af driftsopgaver indenfor specialet sept. 2017

Kvalitet i fremtidens Klinisk Immunologi sept. 2017

Oktober 2017:

Møde i styregruppen.  På basis af rapporterne fra arbejdsgrupperne, har styregruppen udarbejdet en række konkrete forslag, der skal føre til en konkretisering af en vision samt indsatsområder og samarbejde for klinisk immunologi. Referat 2017-10-12 Styregruppemøde fremtidens KI.

Oktober 2017 – januar 2018:

Udkast til hvidbog udarbejdes. Invitation til medlemmer om Nationale Fagråd. Det blev besluttet at omdøbe “Hvidbog” til “Masterplan”.

Januar 2018:

Møde i styregruppen. Sammensætningen af de Nationale Fagråd diskuteres. Ved sammensætningen lægges vægt på: engagement/interesse, faglig viden,  samarbejde, internationalt netværk. Antallet  er ikke fastlagt på forhånd, men det tilstræbes overordnet at de Nationale Fagråd både er repræsenteret af “eksperter”/folk med erfaring og yngre med interesse  det anførte område. Alle regioner behøver ikke være repræsenteret.

Dokumenterne sendes i høring blandt DSKI medlemmer

Marts 2018:

Høringssvar diskuteres  i styregruppen. Dokumenterne tilrettes.

Marts 2018:

DSKI årsmøde. Masterplan og kommissorium fremlægges og diskuteres blandt medlemmerne. Vedtages herefter

Marts 2018:

Nationale Fagråd starter

Masterplan offentliggøres

Medlemmer arbejdsgrupper:

Navn og indhold samt organisationens størrelse: Søren Thue Lillevang (F) (overlæge, Odense), Thure Haunstrup (afdelingslæge, Aalborg), Randi Berg (H-læge, Aarhus), Mie Topholm Bruun (H-læge, Odense), Kit Lund (S) (H-læge, København)

Fordeling af driftsopgaver: Lene Harritshøj (F) (afdelingslæge, København), Pernille Koefoed-Nielsen (overlæge, Aarhus), Bitten Aagaard (afdelingslæge, Aalborg), Susanne Sækmose (S) (overlæge, Næstved), Anne Christine Nilsson (H-læge, Odense)

Forskningsstrategier: Torben Barrington (F) (professor, overlæge, Odense), Peter Garred (professor, overlæge, København), Christian Erikstrup (S) (overlæge, Aarhus), Kaspar Nielsen (overlæge Aalborg), Mikkel Ole Skjødt (cand. scient, København)

Kvalitet: Pernille Andersen (F) (overlæge, København), Frank Hinnerfelt (afdelingslæge, Aalborg), Stine Willemann (farmaceut, Aarhus), Merete Eis Lund (S) (cand. scient, Odense), Margit Hørup (cand scient, København)

It og indkøb: Ulrik Sprogøe (F) (overlæge, Odense), Rune Larsen (overlæge, Næstved), Dorte Holm (cand.scient, Odense), Erik Sørensen (cand.scient, København), Sabina Christensen (S) (AC fuldmægtig, Aarhus)

Aldersstruktur/ rekruttering og Uddannelse/efteruddannelse: John Bæch (F) (overlæge, Aalborg), Ole Pedersen, (overlæge, Næstved), Sys Hasslund (H-læge, Aarhus), Signe Modvig (S) (H-læge, København), Helene Marina Paarup (H-læge, Odense)