A6.390 Sammenkædning af stregkoder
A6.391  Sammenkædning af stregkoder ved aflæsning (symboliseret
ved )
ISBT 128 er konstrueret således, at to stregkoder, der er placeret ved siden af hinanden i definerede situationer læses på én
gang og resulterer i én sammenkædet datastreng. Dette er af
betydning i følgende situationer:

Tabel A6.4 Erytrocytantigener (udgået) (fortsættes)

Tabel A6.4 Erytrocytantigener (udgået) (fortsat)

Tabel A6.5 Erytrocytantigener (udgået)

Tabel A6.6 Erytrocytantigener – Generel (fortsættes)

 

Tabel A6.6 Erytrocytantigener – Generel (fortsat)

 

 

Tabel A6.7 Erytrocytantiger – Generel

 

 

Tabel A6.8 Erytrocytantigener – Finsk (fortsættes)

Tabel A6.8 Erytrocytantigener – Finsk (fortsat)

Tabel A6.9 Erytrocytantigener – Finsk

Tabel A6.10 HLA-A og HLA-B antigener

Tabel A6.11 HPA antigener, IgA og CMV

Tabel A6.12 Titer status for anti-A og anti-B (014)

Tabel A6.13 CMV status (016)

Tabel A6.14 Flag patient fødselsdato og identifikationsnummer

Tabel A6.15 Smittemarkører

Tabel A6.14 Smittemarkører (fortsat)

Tabel A6.16 Symboler

Tabel A6.17 Dimensioner

Tabel A6.18 Antal decimaler

Tabel A6.19 Erytrocytfænotyperresultater

Tabel A6.20 Erytrocytfænotyper, antal tests

Tabel A6.21 Tidszoner

Tabel A6.22 Arten af tidspunkt

A6.392 Tappenummer  AB0/RhD blod type for at sikre at den korrekte AB0/RhD blodtypeetiket fastgøres til den korrekte blodportion. Dette vil være relevant i Skandinavien ved indlæsning
af købte blodkomponenter, men ikke ved mærkning, idet disse
oplysninger trykkes i en og samme proces (se A6.710).
A6.393 Tappenummer  donoridentifikationsnummer (personnummer) for at sikre at det korrekte personnummer tilknyttes den
korrekte blodtapning.
A6.394  Produktkode  udløbsdata for at validere, at det mærkede
produkt ikke har overskredet uddateringstidspunktet. Dette vil
ikke være relevant i Skandinavien, hvor disse oplysninger trykkes i en og samme proces (se A6.720).
A6.395 Tappenummer  produktkode for at validere korrekt udlevering og køb (aflæses på etiketten til patienjournalen).
A6.396 Oplysninger om tekniske specifikationer mv. vedrørende sammenkædning af stregkoder finder i ISBT 128 Standard. Technical Specifikation, Kapitel 10.