STAMCELLEMOBILISERING, HØST, HDT MED AUTOLOG STAMCELLESTØTTE

Det nationale udvalg for stamcellemobilisering/høst og autolog stamcelletransplantation

Er et samarbejde mellem Dansk Selskab for Hæmatologi og Dansk Selskab for Immunologi. Udvalget udarbejder en fælles vejledning, som kan findes her STAMCELLETRANSPLANTATION

Se mere på www.hematology.dk