MONITORERING AF BIOLOGISK BEHANDLING

Monitorering af biologisk behandling

Claus Nielsen, overlæge Rigshospitalet

Christian Enevold, cand.scient. Institut for Inflammationsforskning

Jakob Bay, overlæge Transfusionscenteret, Næstved

Karen Buch Lauridsen, afdelingslæge, Aalborg Universitetshospital

Rune Larsen, overlæge Transfusionscenteret Næstved

Ulrik Sprogøe, overlæge Odense Universitetshospital

Monitorering med henblik på effekt af igangværende biologisk behandling og/eller opstart af biologisk behandling. Som eksempler kan nævnes analyser, der kan påvise, hvorvidt der er immunologisk effekt, genanalyser, klinisk rådgivning om anvendelse samt effekt af lægemidler, nødvendig dosis m.m.

Maj 2018

Resultat