A6.600 Posefabrikantens etiket
A6.601  På posefabrikantens etiket skal stregkoderne med

  • information om blodposefabrikantens identitet, posetype og posens nummer i posesættet
  • information om lotnummer

placeres som angivet i ISBT 128 Application Specification (se figur A6.1 og tabel A6.23). Bemærk, at der skal være en sådan
etiket på såvel hovedpose som satellitposer. Læsbar skrift skal
være 2 mm høj og venstrejusteret under den første streg i
stregkoden. Stregkoderne overklæbes senere af blodbankens etiket, men den læsbare skrift må ikke overklæbes (men vil blive dækket af etiketten beregnet til recipientens journal).

Tabel 6.25* Øvrige oplysninger

Kerneforhold Blodkomponent Etikettekst Øvrige oplysninger
@03
@07
FULDBLOD
450 ml tapning
Ca. 450 ml samt [zz] ml [antikoagulans]
Lagertemperatur 2 til 6 C
@06 FULDBLOD
XX ml tapning
Ca. [xx] ml samt [zz] ml [antikoagulans]
Lagertemperatur 2 til 6 C
@24 ERYTROCYTTER
450 ml tapning
Ca. [deklareret vol (vægt)] ml (g)
Heraf 100 ml (g) SAGM
Lagertemperatur 2 til 6 C
@17
@29
ERYTROCYTTER
vasket eller
frosset eller
rejuveneret og deglyceroliseret,
450 ml tapning
Ca. [deklareret vol (vægt)] ml (g)
Heraf aa ml (g) saltvand
Lagertemperatur 2 til 6 C eller
Lagertemperatur ≤-65 C
@35
@47
@A1
@A2
@A4
@A5
@AM
FRISK FROSSET PLASMA
AFERESE
FRISK FROSSET PLASMA
KRYOPRÆCIPITAT
Ca. [deklareret vol (vægt)] ml (g)
Heraf [zz] ml [antikoagulans
Lagertemperatur ≤-18 C eller
Lagertemperatur <-25 C eller
Lagertemperatur <-30 C
@73 AFERESE
TROMBOCYTTER
Ca. [deklareret vol (vægt)] ml (g)
Heraf [zz] ml [antikoagulans]
Lagertemperatur 20 til 24 C
@AE TROMBOCYTTER Ca. [deklareret vol (vægt)] ml (g)
Heraf [deklareret vol (vægt)] ml (g)
PASII
Lagertemperatur 20 til 24 C
@17
@84
@80
@29
SERUM Ca. [deklareret vol (vægt)] ml (g)
Lagertemperatur 2 til 6 C
Lagertemperatur ≤-18 C eller
Lagertemperatur <-30 C eller
Lagertemperatur <-65 C

*Tabellen vil løbende blive revideret. Ved behov for nye kombinationer bør DSKIs TMS Udvalg kontaktes, se forordet.