OPGAVER

Stræbe mod, at de regionale blodbanker/de klinisk immunologiske afdelinger har fælles holdninger og standpunkter i forbindelse med samarbejde med

 • Dansk Selskab for Klinisk Immunologi
 • Bloddonorerne i Danmark
 • Styrelsen for Patientsikkerhed og andre myndigheder
 • AMGROS og Danske Regioner i forbindelse med plasmaudbud
 • nyhedsmedierne

 

Fremme, at de regionale blodbanker/de klinisk immunologiske afdelinger

 • forbedrer drift
 • har fælles indkøbsprojekter
 • har fælles udviklingsprojekter
 • har fælles forskningsprojekter
 • samordner og fordeler opgaver som ikke skal varetages i alle fem regioner

 

Sikre, at de regionale blodbanker/de klinisk immunologiske afdelinger arbejder sammen om

 • den nationale blodforsyning
 • den nationale vævs- og celleforsyning, hvor relevant
 • korrekt anvendelse af blodkomponenter
 • korrekt anvendelse af væv- og celler, hvor relevant
 • korrekt anvendelse af klinisk immunologiske analyser
 • standardisering
 • akkreditering
 • anvendelse af IT og IT-standarder

 

Sikre, at danske interesser inden for område varetages internationalt via medlemskab af

 • European Blood Alliance og dennes arbejdsgrupper.