A6.770 Nedre, venstre kvadrant
A6.771  Læsbar skrift for stregkoden for produktet skal være 2 mm høj i
normal skrift og venstrejusteret under den første streg i stregkoden. Rækkefølgen i stregkodet etikettekst skal være komponentklasse (4 mm høj og fed, eventuelt fordelt over to linier, se
tabel A6.13), modifikator (3 mm høj og fed, se tabel A6.13) og
attributter (3 mm høj og fed, se tabel A6.23). Stregkodet etikettekst skal være venstrejusteret. Det er tilladt at “wrappe”
teksten. Bemærk ændringen af placeringen af modifikatoren i
forhold til United States Industry Consensus Standard.
A6.772 Øvrige oplysninger (se tabel A6.25) angives i 2 mm høj, normal
skrift og venstrejusteres.