12.800 Tilbagekaldelse

  12.800 Tilbagekaldelse 12.810  Blodcentre/-banker mv. skal have bemyndiget personale, der kan vurdere behovet for tilbagekaldelse af blod og blodkomponenter og iværksætte og koordinere de nødvendige foranstaltninger. 12.820 Der skal […]

12.700 Leveranceaftaler

  12.700 Leveranceaftaler Ved formaliseret samarbejde mellem to blodcentre, hvor der regelmæssigt leveres blod og blodkomponenter (inklusive buffy-coats), skal der foreligge en underskrevet skriftlig aftale.

12.600 Forsendelse til andre blodbanker mv.

12.600 Forsendelse til andre blodbanker mv. Ved forsendelse af blod og blodkomponenter til andre blodbanker mv. skal der medsendes en forsendelsesliste med tappenumre på de fremsendte portioner. Afsenderen skal opbevare […]

12.400 Transport

  12.400 Transport 12.410  Ved transport af blod og blodkomponenter skal krav til opbevaring overholdes under transporten. Temperaturen skal dokumenteres. 12.411 Transportsystemer skal være validerede. 12.412 Temperaturen under transport af […]

12.500 Forsendelsesliste til industrien

  12.500 Forsendelsesliste til industrien 12.510  Forsendelseslisten til industrien skal omfatte oplysninger om tappenumrene på frigivne plasmaportioner samt oplysninger om, at portionerne er testet og fundet negative for de obligatoriske […]

12.300 Kassation og uddatering

       12.300  Kassation og uddatering 12.301 Blodkomponenter, der afviger fra de krav som er fastsat i bilag 2 til Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 1230 af 8. december 2005 om […]

12.200 Opbevaring

        12.200 Opbevaring 12.210 Blod og blodkomponenter skal opbevares i specielt dertil indrettede skabe eller rum, hvor krav til temperatur m.m. er opfyldt. I disse skabe bør […]

12.100 Frigivelse

    12.100 Frigivelse 12.101 Frigivelse af de enkelte blodkomponenter sker ved anvendelse af et IT-system, der efter læsning af tappenummer og komponentkode kontrollerer, at resultatet af blodtypekontrollen stemmer med […]