12.500

Forsendelsesliste til industrien

12.510  Forsendelseslisten til industrien skal omfatte oplysninger om
tappenumrene på frigivne plasmaportioner samt oplysninger
om, at portionerne er testet og fundet negative for de obligatoriske undersøgelser. Oplysningerne dokumenteres ved at anvende elektronisk logget identifikation eller alternativ underskrift fra blodcenteret. Overførsel af plasma til forsendelsesemballagen skal foregå under tilsvarende kontrolforanstaltninger som ved frigivelse af blodkomponenter til transfusionsbrug
(se 12.100). Fraktioneringsvirksomheder er undtaget fra reglen
om returnering af forsendelseslister.