12.700

Leveranceaftaler

Ved formaliseret samarbejde mellem to blodcentre, hvor der
regelmæssigt leveres blod og blodkomponenter (inklusive buffy-coats), skal der foreligge en underskrevet skriftlig aftale.