KOMPETENCEKORT UDGIVET

I forbindelse med revision af målbeskrivelsen er der nu udarbejdet nationale kompetencekort. Se mere

NY MÅLBESKRIVELSE

Den reviderede målbeskrivelse for klinisk immunologi er godkendt. Den nye version er offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, Målbeskrivelser for de 39 lægespecialer – Sundhedsstyrelsen. Målbeskrivelsen træder i kraft fra 1. september […]

ÆNDRINGER I SPECIALESPECIFIKKE KURSER

På grund af ny målbeskrivelse som træder i kraft 1. september 2023 er der følgende ændringer til kursusrækken Kursus i ’Monitorering af biologisk behandling’ bliver ikke afholdt til efteråret 2023. […]

NYE HOVEDUDDANNELSESLÆGER

Vi byder velkommen og siger tillykke til de nye hoveduddannelseslæger i Klinisk Immunologi med start i efteråret 2023: Martin Brummerstedt-Madsen, Rigshospitalet Emil Ainsworth Jochumsen, Odense Universitetshospital – Århus Universitetshospital DSKI […]

NYE HOVEDUDDANNELSESLÆGER

Vi byder velkommen og siger tillykke til hele 5 nye hoveduddannelseslæger i Klinisk Immunologi, med start her i foråret 2023. DSKI ser frem til at få Jer som engagerede kollegaer. Held […]

Konference i præcisionsmedicin i København

Gå ikke glip af en spændende mulighed for at blive opdateret og netværke med nordiske kolleger i København. Nordic Society of Human Genetics and Precision Medicine (NSHG-PM) årsmøde og konference […]

NYE RETNINGSLINJER

Har du set de to nye retningslinjer? Nationalt udvalg for immundefekt har udgivet en DSKI anbefaling for rapportering af genetiske varianter.  Det nationale udvalg for stamcellemobilisering/høst og autolog stamcelletransplantation har […]

FIRE HÆMOVIGILANCE WEBINARER

Joint the Haemovigilance Webinars, an exclusive series of 4 webinars where scientists, haematologists, transfusion nurses, regulatory authorities and consumers come together to discuss safety and quality through data, the care […]

ÅRSMØDE

Der er nu åben for tilmeldinger. Se mere ÅRSMØDE OG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

VELKOMMEN

Vi byder velkommen og siger tillykke til Steffen Thorsen, som pr. d. 1. september 2022 er ansat som hoveduddannelseslæge i Klinisk Immunologi i Region Hovedstaden. DSKI ser frem til at […]

CHRISTIAN ERIKSTRUP VALGT TIL ISBT’S BESTYRELSE

Professor og overlæge i Blodbank og Immunologi, AUH er blevet valgt som bestyrelsesmedlem i ISBT. DSKI ønsker ham STORT tillykke Hele ISBT bestyrelsen kan ses herunder President Elect: Pierre Tiberghien [...]

ÅRSBERETNINGER TIL GF

De skriftlige beretninger ligger nu tilgængelig på TIDLIGERE ÅRSMØDER OG GENERALFORSAMLING

NY VEJLEDNING OM DONORBIVIRKNINGER

Hæmovigilance udvalget har udarbejdet en vejledning omkring profylakse, behandling og registrering af bivirkninger ved bloddonation. Den kan findes BIVIRKNINGER BLODDONOR

NY LÆGE I HOVEDUDDANNELSE

Vi byder velkommen og siger tillykke til Lasse Fløe, som pr. d. 1. marts 2022 er ansat som hoveduddannelseslæge i Klinisk Immunologi i Videreuddannelsesregion Nord. DSKI ser frem til at […]

NY PROFESSOR

Morten Dziegiel tiltræder et klinisk professorat ved Københavns Universitet, Institut for Klinisk Medicin, i klinisk immunologi med særligt fokus på blodtyper og alloimmunisering. Mortens indsats indenfor området er internationalt anerkendt […]