Arkiv for Nyheder kategorien

NYE HOVEDUDDANNELSESLÆGER

Vi byder velkommen og siger tillykke til hele 5 nye hoveduddannelseslæger i Klinisk Immunologi, med start her i foråret 2023.

DSKI ser frem til at få Jer som engagerede kollegaer. Held og lykke med uddannelsen.

Marie Skougaard Århus Universitetshospital – Aalborg Universitetshospital
Maria Bruusgaard-Mouritsen Rigshospitalet
Sharri Junadi Mortensen Rigshospitalet
Josefine Britze Rigshospitalet
Line Strand Andersen Odense Universitetshospital – Rigshospitalet

FIRE HÆMOVIGILANCE WEBINARER

Joint the Haemovigilance Webinars, an exclusive series of 4 webinars where scientists, haematologists, transfusion nurses, regulatory authorities and consumers come together to discuss safety and quality through data, the care and wellbeing of donors, and improving consumer engagement.  in a series of four, free, open-access, online forums in late 2022. Se mere under kalenderen

VELKOMMEN

Vi byder velkommen og siger tillykke til Steffen Thorsen, som pr. d. 1. september 2022 er ansat som hoveduddannelseslæge i Klinisk Immunologi i Region Hovedstaden.
DSKI ser frem til at få dig som engageret kollega.

Held og lykke med din uddannelse.

CHRISTIAN ERIKSTRUP VALGT TIL ISBT’S BESTYRELSE

Professor og overlæge i Blodbank og Immunologi, AUH er blevet valgt som bestyrelsesmedlem i ISBT. DSKI ønsker ham STORT tillykke

Hele ISBT bestyrelsen kan ses herunder

 • President Elect: Pierre Tiberghien
 • Vice President: Jill Storry
 • Secretary General: Gwen Clarke
 • Regional Director Eastern Mediterranean: Maha Badawi 
 • Regional Director Europe: Christian Erikstrup
 • Regional Director North Americas: Tie: Katerina Pavenski / Sandra Nance (TBC)
 • Regional Director South Americas: Jose Eduardo Levi
 • Regional Director Western Pacific: Nelson Hirokazu Tsuno

NY LÆGE I HOVEDUDDANNELSE

Vi byder velkommen og siger tillykke til Lasse Fløe, som pr. d. 1. marts 2022 er ansat som hoveduddannelseslæge i Klinisk Immunologi i Videreuddannelsesregion Nord.
DSKI ser frem til at få dig som engageret kollega.

Held og lykke med din uddannelse.

 

 

NY PROFESSOR

Morten Dziegiel tiltræder et klinisk professorat ved Københavns Universitet, Institut for Klinisk Medicin, i klinisk immunologi med særligt fokus på blodtyper og alloimmunisering. Mortens indsats indenfor området er internationalt anerkendt og universitetet ønsker at konsolidere fagområdet med professoratet.

Stort tillykke til Morten

 

ÅRSMØDE 2022 NY DATO

Vi har i bestyrelsen besluttet at aflyse det planlagte fysiske årsmøde i Kolding 9. og 10. marts 2022. Der vil fortsat blive afholdt et møde 10. marts 2022 med generalforsamling samt evaluering af DSKI-udvalg. Nærmere information om dette følger (virtuelt eller fysisk, dagsorden mv.).

Desuden har vi fastlagt nye datoer for et videnskabeligt årsmøde på Comwell i Kolding 12.-13. oktober 2022. Reserver gerne disse datoer

FÅ BIVIRKNINGER VED BLODDONATION

En ny rapport viser, at meget få bloddonorer og patienter oplever bivirkninger eller komplikationer når de donerer og modtager blod. De bivirkninger som finder sted, består oftest af svimmelhed, besvimelse eller et blåt mærke og er hyppigere hos kvinder og donorer der giver blod for første gang.

Selvom der er primært er tale om milde komplikationer er det vigtigt, at overvåge bivirkningerne, som aldrig kan undgås fuldstændigt. Det står et udvalg under Dansk Selskab for Klinisk Immunologi for, som arbejder for at øge sikkerheden for donorer og patienter. Udvalget har netop udgivet en rapport med data fra 2020. Danmark er et af de få lande i verden som har en registrering af alle bivirkninger ved bloddonation, og som også medtager de meget milde bivirkninger.

Rapporten viser, at stort set alle registrerede bivirkninger er milde uanset tappemåde. I langt de fleste tilfælde forsvinder symptomerne inden for få timer og langt størstedelen af bivirkningerne består af svimmelhed, besvimelse eller et blåt mærke. Rapporten viser, at bivirkninger er hyppigere hos kvinder og donorer der giver blod for første gang.

Blod og bloddonation er en livsnerve i det moderne sundhedsvæsen. Hvert år er der 180.000 danskere, som frivillig, anonymt og uden betaling donerer blod og plasma for at hjælpe andre. Bloddonation er en sikker procedure, som har fundet sted gennem mange år med meget få bivirkninger eller komplikationer for både dem som donerer og modtager blod.

se hele rapporten her

NY MASTERPLAN

DSKIs vision er at

Opbygge og udvikle en fælles national videns- og ekspertisebank inden for det klinisk immunologiske fagområde til gavn for donorer og patienter.

Det gør vi i praksis ved at:

 • vi husker altid på, at vi har kollegaer andre steder i landet
 • vi er ikke konkurrenter – vi bliver stærkere af at stå sammen
 • hvis vi mangler hjælp, kontakter vi kollegaer fra en anden klinisk immunologisk afdeling
 • når vi skal starte nye projekter, kontakter vi kollegaer fra en anden klinisk immunologisk afdeling mhp. udvikling af et fælles nationalt samarbejde
 • vi styrker specialet ved at have lægevidenskabelige/akademiske specialister, der deler viden på tværs af de 5 afdelinger
 • vi sikrer en ligeværdig geografisk fordeling af opgaverne
 • vi sikrer et netværk gennem årsmøde og videnskabelige møder
 • vi sikrer en høj ekspertviden og nationale standarder gennem udvalg og nationale fagråd
 • retningslinjer udarbejdes som nationale vejledninger

Se mere i den nye version af DSKIs masterplan her

ÅRSMØDE 2021

Efter en Coronapause kan vi nu igen mødes til årsmøde. Årsmødet afholdes d 25-26. oktober 2021. Christian Erikstrup og Christine Nilsson har sammensat et rigtigt spændende program. I kan se program og adresse for årsmøde på siden DSKI ÅRSMØDE

Jeg glæder mig til at se jer alle

med venlig hilsen

Betina