NY VEJLEDNING OM DONORBIVIRKNINGER

Hæmovigilance udvalget har udarbejdet en vejledning omkring profylakse, behandling og registrering af bivirkninger ved bloddonation. Den kan findes BIVIRKNINGER BLODDONOR