NY MÅLBESKRIVELSE

Den reviderede målbeskrivelse for klinisk immunologi er godkendt. Den nye version er offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, Målbeskrivelser for de 39 lægespecialer – Sundhedsstyrelsen. Målbeskrivelsen træder i kraft fra 1. september 2023.

Med denne målbeskrivelse har ambitionen været at give uddannelseslæger et stærkt redskab i deres uddannelse. Kompetencerne er tænkt så de matcher hverdagen på en klinisk immunologisk afdeling. Målbeskrivelsen er derved forhåbentlig blevet mere vedkommende og intuitiv og skulle meget gerne blive brugt meget mere i hverdagen end tidligere.