NYE RETNINGSLINJER

Har du set de to nye retningslinjer? Nationalt udvalg for immundefekt har udgivet en DSKI anbefaling for rapportering af genetiske varianter. 

Det nationale udvalg for stamcellemobilisering/høst og autolog stamcelletransplantation har udgivet en Klinisk Immunologisk Standard omkring autolog stamcelletransplantation