ANBEFALING VEDR. MÆND DER HAR SEX MED MÆND OG BLODDONATION

Udvalget for transfusionsoverførbare sygdomme har på vegne af DSKI udarbejdet en faglig anbefaling vedr. mænd der har sex med mænd og bloddonation. DSKI stiller sig til rådighed for Styrelsen for Patientsikkerhed fx i form af en arbejdsgruppe mhp. evt. ændring af nuværende regler.

Anbefaling MSM og bloddonation 2022-05-02.