spændende YKI temadag om hæm. stamcelletransplantation