NY VEJLEDNING OM BRUG AF NOVOSEVEN TIL PPH OG NYT NATIONALT UDVALG

Transfusionsmedicinsk udvalg har udgivet en vejledning om brug af Novoseven til post-partum blødning. Se mere VEJLEDNING OG RETNINGSLINJER

Udvalget for allogen stamcelletransplantation er oprettet. Se mere UDVALGET FOR ALLOGEN STAMCELLETRANSPLANTATION