7.800 Forslag til tekst til informationsmateriale

    7.800 Forslag til tekst til informationsmateriale 7.810 Donorblod til kvalitetssikring og forskning. Analyser på blodprøver er en vigtig del af de undersøgelser, der foretages på patienter i sundhedsvæsenet. […]

7.700 Information til bloddonorerne

  7.700 Information til bloddonorerne 7.710 Blodcentrene skal udforme informationsmateriale, der er tilgængeligt for alle bloddonorer. I materialet oplyses donorerne om, at deres blod kan blive anvendt til kvalitetskontrol, udvikling […]

7.600 Kvalitetssikringssamtykke

7.600 Kvalitetssikringssamtykke 7.610 Nedenfor gives et eksempel på et kvalitetssamtykke ved udtagning af ikke anonymiseret prøvemateriale fra donor. Ordlyden tilpasses det konkrete formål. 7.620 Kære bloddonor [Afdeling, institution] har brug […]

7.500 Samarbejdsaftale for udlevering af prøvemateriale m.v.

    7.500 Samarbejdsaftale for udlevering af prøvemateriale m.v. 7.510 En samarbejdsaftale for udlevering af prøvemateriale m.v. kan indeholde følgende punkter projektnavn projektansvarlige institution blodcenteret projektets formål den projektansvarliges ansvar […]

7.300 Procedure for udlevering af prøvemateriale m.v.

  7.300 Procedure for udlevering af prøvemateriale m.v. 7.310 Den § 6 ansvarlige overlæge skal sikre, at der findes skriftlige procedurer for udlevering af prøvemateriale fra donorer. 7.330 Procedurerne skal […]

7.200 Krav ved forskelligt prøvemateriale

  7.200 Krav ved forskelligt prøvemateriale Se tabel 7.1 for en oversigt over krav til samtykke for prøvemateriale i forskellige situationer. 7.210 Ved forskning forstås projekter, der udføres for at […]

7.100 Baggrund

  7.100 Baggrund Bloddonorerne i Danmark har godkendt nedenstående retningslinjer for anvendelse af donorblod til fastsættelse af referenceområder, som kontrolmateriale, til kvalitetssikring, til undervisningsbrug, til forskningsformål eller til andre formål, […]