7.400 Skabelon til godkendelse for udlevering af prøvemateriale m.v.

 

 

7.400

Skabelon til godkendelse for udlevering af prøvemateriale m.v.

7.410 En skabelon til godkendelse af et projekt med udlevering af
prøvemateriale mv. kan indeholde følgende punkter

 • projektets navn
 • projektets formål
 • navn på projektets ansvarlige
 • en angivelse af projektets art, fx ved at indsætte et skema som i tabel 7.1 og afkrydse den aktuelle art
 • prøvematerialets art og mængde samt evt. interval, hvis flere prøver
 • oplysninger om evt. andre donoroplysninger (fx alder og køn), som skal følge prøvematerialet
 • tidsrum, hvori projektet forudses at løbe
 • pris per prøve
 • godkendelsesnummer ved krav om videnskabsetisk godkendelse (vedlægges sagen som bilag)
 • angivelse af om godkendelse fra Datatilsynet foreligger (vedlægges sagen som bilag)
 • angivelse af om samarbejdsaftale foreligger (vedlægges sagen som bilag)
 • angivelse af om samtykkeerklæringer er udarbejdet (vedlægges sagen som bilag)
 • angivelse af udleveringssted(er)
 • dato og underskrift for den § 6 ansvarlige overlæge eller dennes stedfortræder