7.400

Skabelon til godkendelse for udlevering af prøvemateriale m.v.

7.410 En skabelon til godkendelse af et projekt med udlevering af prøvemateriale mv. kan indeholde følgende punkter

 • projektets navn
 • projektets formål
 • navn på projektets ansvarlige
 • en angivelse af projektets art, fx ved at indsætte et skema som i tabel 7.1 og afkrydse den aktuelle art
 • prøvematerialets art og mængde samt evt. interval, hvis flere prøver
 • oplysninger om evt. andre donoroplysninger (fx alder og køn), som skal følge prøvematerialet
 • tidsrum, hvori projektet forudses at løbe
 • pris per prøve
 • godkendelsesnummer ved krav om videnskabsetisk godkendelse (vedlægges sagen som bilag)
 • angivelse af om godkendelse fra Datatilsynet foreligger (vedlægges sagen som bilag)
 • angivelse af om samarbejdsaftale foreligger (vedlægges sagen som bilag)
 • angivelse af om samtykkeerklæringer er udarbejdet (vedlægges sagen som bilag)
 • angivelse af udleveringssted(er)
 • dato og underskrift for den § 6 ansvarlige overlæge eller dennes stedfortræder