7.300

Procedure for udlevering af prøvemateriale m.v.

7.310 Den § 6 ansvarlige overlæge skal sikre, at der findes skriftlige procedurer for udlevering af prøvemateriale fra donorer.
7.330 Procedurerne skal omfatte

  • regler for håndtering, bedømmelse og godkendelse af henvendelser om nye projekter
  • skabelon for et godkendelsesskema, se 7.400
  • sikring af om nødvendige tilladelser fra videnskabsetisk komite og Datatilsyn er til stede
  • sikring af at samtykket følger gældende regler, jf. tabel 7.1
  • udarbejdelse af samarbejdsaftale (se 7.500) med den projektansvarlige (gælder også interne projekter). Samarbejdsaftalen skal beskrive hvor, hvornår, hvorledes og til hvem prøvemateriale og andre donoroplysninger udleveres, hvilke donoroplysninger, der skal udleveres. Hvis prøverne skal anonymiseres, skal det også fremgå af samarbejdsaftalen, hvorledes dette sikres
  • sikring af information til tappested og –personale og/eller det laboratorium, hvorfra materialet skal udleveres
  • regler for registrering og arkivering – herunder arkiveringstidsrum for samarbejdsaftalerne (se 2.130)