7.600 Kvalitetssikringssamtykke

7.600

Kvalitetssikringssamtykke

7.610 Nedenfor gives et eksempel på et kvalitetssamtykke ved udtagning af ikke anonymiseret prøvemateriale fra donor. Ordlyden tilpasses det konkrete formål.
7.620 Kære bloddonor
[Afdeling, institution] har brug for en blodprøve til kvalitetssikring af en rutineundersøgelse [eller: reagensfremstilling, udarbejdelse af referencemateriale]. Undersøgelsens navn er
[navn] og den anvendes til [kort beskrivelse af, hvad analysen
anvendes til].
Ønsker du ikke at afgive en blodprøve til dette formål, vil du
selvfølgelig blive tappet alligevel og dit blod vil alene blive anvendt til patientbehandling.

  • Jeg accepterer, at der bliver udtaget blod til ovenstående formål
  • Jeg ønsker ikke, at der bliver udtaget en blodprøve til
    ovenstående formål

Hvis du accepterer, at blodbanken tager en blodprøve til dette
formål, kan du blive orienteret i løbet af [tidsperiode], hvis resultatet af undersøgelsen er unormalt.

  • Jeg ønsker at blive orienteret ved et unormalt resultat
  • Jeg ønsker ikke at blive orienteret ved et unormalt resultat

Du vil ikke blive kontaktet, hvis undersøgelsen viser et normalt
resultat.
Dato/Underskrift